Job Openings

Shiang Ey เป็นบริษัทที่มีการเติบโตแบบก้าวกระโดด ในอุตสาหกรรมการผลิตพลาสติกและซิลิโคน โดยบริษัทมีแนวคิด ของการสร้างอุตสาหกรรมด้วยกลยุทธ์ Factory 4.0 และเน้นการสร้างนวัตกรรมทางด้านผลิตภัณฑ์ บริษัทเราเป็นที่รู้จักของลูกค้าต่างประเทศ และลูกค้าในประเทศไทย ที่ต้องการผลิตชิ้นงานในระดับ Premium ตั้งแต่กระบวนการ ดีไซน์ พัฒนา ไปจนถึงการส่งมอบสินค้า โดยมีองค์ความรู้การพัฒนา และเครื่องจักรที่ทันสมัย
 
การขยายธุรกิจของเรา จึงมีความต้องการคนรุ่นใหม่ และคนที่ต้องการเติบโตในหน้าที่การงานในอุตสาหกรรมแนว Factory 4.0 เข้ามาร่วมทีม กล้าที่จะทำ กล้าที่จะคิด และมีแบบแผนในการทำงาน โดยเราสามารถมอบโอกาส ความก้าวหน้า และความท้าทายในงาน เพื่อเติบโตไปด้วยกันกับเราอย่างยั่งยืน
หากคุณสนใจที่จะร่วมงานกับเรา ในการเดินเข้าสู่รูปแบบการทำงานในอุตสาหกรรมใหม่ สามารถส่งประวัติการทำงานของคุณมาที่ E-Mail หาเราได้ nutthanicha.s@shiangey.com

Planning Manager

1 Positions

รายละเอียดของงาน

- ควบคุมและดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผนการผลิตทั้งหมด

- ควบคุมและดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผนวัตถุดิบทั้งหมด

- รายงานผลการดำเนินการของฝ่ายผลิต และสินค้าคงคลังต่อผู้บริหาร

- แก้ไขปัญหาที่จะมากระทบต่อแผนผลิต

- วิเคราะห์และประเมินผลปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับแผนผลิตและการส่งมอบประจำสัปดาห์/ประจำเดือน/ประจำปี

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 2. มีประสบการณ์การวางแผนการผลิตหรือการวางแผนวัตถุดิบและการบริหารการจัดส่ง อย่างน้อย 5 ปี

 3. พูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี

 4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

 5. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

 6. มีความเป็นผู้นำและสร้างทีมงานได้

 7. มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถทำงานเป็นทีมได้

 8. แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

 9. มีความรู้เกี่ยวกับระบบ ISO

Design Engineer

1 Position

รายละเอียดของงาน

1. รับผิดชอบเขียนแบบและออกแบบสินค้าเพื่อสั่งผลิตสินค้าตามมาตรฐานขององค์กร

2. สามารถประสานถอดแบบจากการสำรวจเพื่อจัดทำแบบสำหรับสั่งผลิตได้

3. สำรวจหน้างานพร้อมจัดทำแบบการสำรวจเพื่อการเขียนแบบผลิตภัณฑ์ได้

4. เป็นตัวแทนบริษัทในการประสานงาน และให้ข้อมูลเรื่องสินค้า และการติดตั้งกับลูกค้าในกรณีที่ไปสำรวจหน้างาน หรือดูแลการติดตั้งผลิตภัณฑ์

5. ร่วมออกแบบและพัฒนาสินค้าภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด

คุณสมบัติผู้สมัคร

-  วุฒิปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมออกแบบแม่พิมพ์,หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

-  สามารถเขียนแบบ 2D, 3D ได้

-  สามารถอ่านแบบ Drawing

-  มีความรู้เกี่ยวกับ WI, Flow Chart, Report

-  สามารถใช้เครื่องมือวัด เวอร์เนียร์ ไมโครมิเตอร์

-  มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความรับผิดชอบสูง

-  มีความรู้ระบบ ISO

-  สามารถทำงานในสภาวะแรงกดดันได้ดี

Warehouse Manager

1 Position

รายละเอียดงาน

1.การวางแผน, การวิเคราะห์ข้อมูล ,การประสานงาน

2.ดูแลระบบคุณภาพ ISO 9001, ISO 14001, ISO 28000

3.จัดทำวิธีการปฏิบัติงานต่างๆ ในการควบคุมคลังสินค้าและขั้นตอนการจัดส่งสินค้า 4.จัดการบริหารการใช้พื้นที่คลังสินค้า การตรวจรับและจัดจ่าย, จัดเก็บและการเคลื่อนย้ายใช้งาน

5.ควบคุมการตรวจนับสินค้าคงคลัง

6.วางแผนความต้องการใช้วัตถุดิบทางอ้อม (Indirect material) และกำหนดจุดสั่งซื้อและออกใบ PR

7.Weekly & monthly report

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง

 2. ประสบการณ์การทำงานด้านการวางแผนคลังสินค้าไม่ต่ำกว่า 5 ปี

 3. สามารถบริหารคนภายในแผนกให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

 4. รับผิดชอบในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 5. ความรู้ ความเข้าใจระบบคุณภาพ ISO 9001, ISO 14001, ISO 28000

 6. ประสบการณ์ด้านการจัดการคลังสินค้าและจัดส่งสินค้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 7. บริหารงานในระดับการจัดการไม่น้อยกว่า 3 ปี

Sales Representative

1 Position

รายละเอียดงาน

• Expand and maintain business from existing and new customers

• Responsible in sale growth turn over according to Company target

• Introduce company's service and technical solution to serve customer satisfaction

• Coordinate between Customers need & Production

• Understand customer requirement and social environment demands

• Other Ad-hoc as assigned

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. Bachelor's Degree in any fields.

 2. Minimum 2 years of Sale experience in Trading, Manufacturer or related fields

 3. Good command in English and Chinese will be highly advantage

 4. Computer skill in Microsoft office and email communication

 5. Having car and valid driving license

 6. Having manufacturing experience will be advantage

Product Designer

1 Position

รายละเอียดงาน

• Identify opportunities for new products (Materials i.e. Silicone, Plastic, Paper)

• Set design requirements based on briefs from internal teams and external partners

• Sketch drafts on paper or digitally (for example, using CAD)

• Use 3D modeling software to design products and components

• Improve the design of existing products

• Gather feedback from product users

• Analyze how a new product ties in with market needs and consumer preferences

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. Work experience as a Product Designer or similar role.

 2. Experience in industrial design.

 3. Creativity in mixing up colors, shapes and techniques.

 4. Hands-on experience with computer-aided design (CAD) tools.

 5. Good knowledge of 3D modeling software.

 6. Experience with design programs (like Illustrator and Sketch).

 7. Adaptability, Creative, Thinking out of the box.

 8. Good command of English (Speaking, Reading, Writing)

 9. New graduate are welcome

© 2019. Shiang Ey Co., Ltd. All Right Reserved.